top of page

Privacybeleid Tegelpoint: Zorgvuldig Omgaan met Persoonsgegevens

 

Bij Tegelpoint hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. We willen transparant zijn over hoe we omgaan met deze gegevens en doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. In ons privacybeleid lichten we toe hoe we persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens die Wij Verwerken

 

Tegelpoint verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt of die we verkrijgen doordat je gebruik maakt van onze diensten. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 

Doel en Grondslag voor Verwerking Persoonsgegevens

 

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 

 • Het afhandelen van betalingen

 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders

 • Contact opnemen voor het uitvoeren van onze dienstverlening

 • Informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

 • Leveren van goederen en diensten

 

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben of een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijn Persoonsgegevens

 

Tegelpoint bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor nieuwsbriefabonnees geldt dat persoonsgegevens worden bewaard zolang men aangemeld is. Voor klanten en leveranciers bewaren we de gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

 

Delen van Persoonsgegevens met Derden

 

Tegelpoint verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan:

 

 • Geheimhoudingsplicht voor personen die toegang hebben tot persoonsgegevens

 • Gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen

 • Maken van back-ups om gegevens te kunnen herstellen bij incidenten

 • Regelmatig testen en evalueren van beveiligingsmaatregelen

 • Informeren van medewerkers over het belang van gegevensbescherming

 

Rechten Omtrent Persoonsgegevens

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tegelpoint. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging of intrekking van toestemming kun je sturen naar info@tegelpoint.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Daarnaast wijzen we je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

 

Tegelpoint kan het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is altijd te vinden op onze website. We raden je aan om regelmatig het beleid door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, neem dan gerust contact met ons op via info@tegelpoint.nl.

bottom of page